Rudskoga Fastigheters historia

Rudskoga Fastigheter AB bildades 1990 av Bengt Lindqvist och Karl Andersson. 1991 stod så 22 lägenheter klara för inflyttning och snart även servicehem och förskola.
Signum för Rudskoga Fastigheter AB har hela tiden varit god service och kvalité.

I september 2011 tog Marie och Håkan Tjärnbro med familj över företaget och önskar fortsätta i samma anda som tidigare.